DW Development

3d Filament guide

3d Filament guide

Välkommen till vår omfattande 3D filament guide: Uppnå framgång med högkvalitativa utskrifter! Att utforska världen av 3D utskrifter är både spännande och utmanande, och vi är här för att göra din resa så smidig och givande som möjligt. Vår guide är utformad för både nybörjare och erfarna användare och syftar till att ge dig djupgående kunskap om 3D filament, vilket är en avgörande komponent för framgångsrika 3D utskrifter.

Som introduktion i vår 3D filament guide är PLA Filament, eller Polylactic Acid ett populärt och användarvänligt material för 3D utskrifter. PLA filament har bra priser och är även relativt lättanvänt. Dess miljövänliga egenskaper kommer från förnybara källor som majs och sockerrör vilket gör den till ett populärt val när det kommer till 3D skrivare.

Extruder

190-210 °C

Bed

45-70 °C

Cooling

100 %

Fördelar

Billigt

Nedbrytbart

Brett Färgspektrum

Nackdelar

Skört

Låg Smältpunkt

Absorberar Vatten

Tune

Ozzing

Sänk Utskriftstemperaturen för att minska överflödig trådavlagring vid pauser. Aktivera Filament Retraction on Layer Change för att undvika trådavfall vid lagerbyten. Finjustera Återdragningsinställningarna för snabbare retraktion och minska trådavlagring under rörelser. Aktivera Z Hop When Retracted för att lyfta utskriftshuvudet från modellen och minska risken för trådavlagring under retraktion. Dessa anpassningar tillsammans optimerar din 3D-utskrift för bästa resultat och minimerar trådavlagringsproblem.

Överhäng

För att förbättra överhänget på dina 3D utskrifter med PLA filament, justera viktiga inställningar i din slicer-programvara. Öka kylfläktens hastighet under Lagerkylning för snabbare stelning och bättre överhäng. Kontrollera och sänk Utskriftstemperaturen för att minska droppning. Minska Utskriftshastigheten för överhängsdelar för ökad precision. Använd en mindre Lagerhöjd för att förbättra detaljerna genom att minska steg- och trappstegseffekter på överhänget.

Flow

Finjustera Flow Rate (Flödeshastighet) för att reglera plastmängden, särskilt för att undvika överflödig plast eller underextrusion. Anpassa Initial Layer Flow (Flöde för första lagret) för att säkerställa en jämn vidhäftning på byggytan vid det inledande lagret. Aktivera Flow Compensation (Flödeskompensation) för att hantera filamentets diametervariationer och säkerställa en konstant extrudermängd. Genom att göra dessa justeringar förbättrar du materialflödet och undviker potentiella problem för pålitliga och högkvalitativa 3D-utskrifter.

3d filament guide table​

FeaturePLAPLA+PLA PRO
Material CompositionPolylactic AcidModified Polylactic AcidEnhanced Polylactic Acid
Strength● ○ ○● ● ○● ● ●
FlexibilityBrittleSlightly FlexibleRigid
Printability● ● ●● ● ●● ● ○
Surface FinishStandardImprovedSmooth
Layer Adhesion ● ○ ○● ● ○● ● ●
Temperature Resistance● ○ ○● ● ○● ● ●
ApplicationsBasic Prototypes, Low-Stress ModelsPrototypes, Functional PartsPrototypes, Functional Parts, Mechanical Components

*In relation to each other

Näst i vår filament guide är, ABS-filament eller Acrylonitrile Butadiene Styrene. Det är ett välkänt och pålitligt material med sin glastemperatur på cirka 90 ºC. ABS är ett kostnadseffektivt material att använda men kan medföra sina motgångar. Dess robusta natur gör det lämpligt för tekniska och funktionella prototyper. ABS är känt för sin höga slagseghet och värmetålighet, vilket gör det lämpligt för tillverkning av hållbara komponenter.

Extruder

220-250 °C

Bed

95-110 °C

Cooling

0-100 %

Fördelar

Värmebeständig

Måttlig Styvhet​

Förbättrad Ytfinish

Nackdelar

Känslig För Fukt​

Svår Utskrift

Dålig Lukt Vid Användning 

Tune

Utskriftshastighet

Eftersom ABS material kan vara känsligt för snabba temperaturändringar, kan det vara fördelaktigt att minska fläkthastigheten under de första skiktena. Detta hjälper till att undvika att objektet kyls för snabbt, vilket kan leda till deformation. Efter de första skiktena kan fläkthastigheten gradvis ökas för att förbättra ytfinishen. Utskriftshastigheten i allmänhet kan också behöva anpassas beroende på din specifika 3D skrivare och filament.

Lagersprickning

Höj utskriftstemperaturen till 220-250°C och använd en uppvärmd byggplatta (80-110°C) för att minimera krympning och förbättra vidhäftning. Sänk fläkthastigheten för de första skiktena för att undvika snabb kylning och justera lagerhäftningsparametrarna för starkare bindning mellan skikten. Håll en konstant rumstemperatur för att undvika temperatursvängningar. Dessa justeringar hjälper till att förebygga sprickbildning och ger pålitliga 3D utskrifter med ABS.

Warping

Använd pålitlig bindande yta som Kapton-tejp eller BuildTak, och skapa en sluten utskriftsmiljö för att minimera temperaturskillnader. Justera extruderingsmultiplikatorn och första skiktet, undvik överdriven kyla från kylfläkten, och överväg att använda brim eller raft för bättre adhesion. Använd en kammarventilator för jämn temperatur och integrera en filament guide för att säkerställa jämn matning av filamentet.

Aceton behandling

Att använda aceton för att släta ut 3D utskrifter är en metod som främst är effektiv på ABS plast, inte på alla typer av filament. Följ dessa steg för att använda aceton och uppnå en slätare yta på dina ABS utskrifter:

1. Förbered utskrift

Aceton fungerar bäst på ABS-plast. Kontrollera att din 3D-utskrift är gjord av ABS-filament innan du använder aceton

2. Skapa en sluten miljö

Placera den 3D-utskrivna modellen i en behållare eller en sluten påse. Detta hjälper till att skapa en miljö där ångorna från aceton kan agera på ytan av utskriften.

3. Applicera

Fukta en svamp, en bit trasig trasa eller en bomullspinne med aceton. Placera sedan den fuktade ytan i behållningen med din 3D-utskrift. Alternativt kan du använda en acetonångkammare.

4. Lufta ut ordentligt:

Efter att processen är klar, låt din 3D-utskrift lufta ut ordentligt för att avlägsna eventuella återstående ångor från aceton.

3d filament guide table​

FeatureABSPLA
Material CompositionAcrylonitrile Butadiene StyrenePolylactic Acid
Strength● ● ●● ○ ○
FlexibilityLess FlexibleMore Flexible
Printability● ○ ○● ● ●
Surface FinishRoughSmooth
Layer Adhesion● ● ○● ● ●
Temperature Resistance● ● ●○ ○ ○
ApplicationsMechanical Parts, Industrial PrototypesConsumer Products, Prototypes

*In relation to each other

I vår filament guide kommer vi nu att prata om Polyethylene terephthalate glycol, eller PETG, är en termoplastisk polymer som används som filament i 3D utskrifter. Det är en populär och mångsidig termoplast som kombinerar fördelarna med både PLA (polylaktid) och ABS (akrylnitrilbutadienstyren). PETG är känd för sin höga styrka, goda vidhäftning, och dess förmåga att motstå fukt och UV-ljus, vilket gör det till ett pålitligt material för olika tillämpningar. I vissa fall har petg inte bara bra priser utan även bättre än PLA.

Extruder

230-250 °C

Bed

75-90 °C

Cooling

100 %

Fördelar

Kemisk Resistens

Högt UV-motstånd (Bra utomhus)

Bra priser på varierande färger

Nackdelar

Kännslig För Stringing

Dålig Överhängs Förmåga

Tune

Ozzing
Sänk Utskriftstemperaturen för att minska överflödig trådavlagring vid pauser. Aktivera Filament Retraction on Layer Change för att undvika trådavfall vid lagerbyten. Finjustera Återdragningsinställningarna för snabbare retraktion och minska trådavlagring under rörelser. Aktivera Z Hop When Retracted för att lyfta utskriftshuvudet från modellen och minska risken för trådavlagring under retraktion. Dessa anpassningar tillsammans optimerar din 3D-utskrift för bästa resultat och minimerar trådavlagringsproblem.
Överhäng

För att förbättra överhänget för din 3D Skrivare med PETG-filament, justera viktiga inställningar i din slicer-programvara. Öka kylfläktens hastighet under Lagerkylning för snabbare stelning och bättre överhäng. Kontrollera och sänk Utskriftstemperaturen för att minska droppning. Minska Utskriftshastigheten för överhängsdelar för ökad precision. Använd en mindre Lagerhöjd för att förbättra detaljerna genom att minska steg- och trappstegseffekter på överhänget.

Flow

Finjustera Flow Rate (Flödeshastighet) för att reglera plastmängden, särskilt för att undvika överflödig plast eller underextrusion. Anpassa Initial Layer Flow (Flöde för första lagret) för att säkerställa en jämn vidhäftning på byggytan vid det inledande lagret. Aktivera Flow Compensation (Flödeskompensation) för att hantera filamentets diametervariationer och säkerställa en konstant extrudermängd. Genom att göra dessa justeringar förbättrar du materialflödet och undviker potentiella problem för pålitliga och högkvalitativa 3D-utskrifter.

3d filament guide table​

FeaturePETPETG
Material CompositionPolyethylene TerephthalatePolyethylene Terephthalate Glycol
Strength● ● ○● ● ●
FlexibilityStiffModerately Flexible
Printability● ● ○● ● ○
Surface FinishSmoothSmooth
Layer Adhesion● ● ○● ● ●
Temperature Resistance● ● ○● ● ●
ApplicationsPrototypes, PackagingPrototypes, Functional Parts, Mechanical Components

*In relation to each other

ASA är ett UV-resistent termoplastiskt 3D filament, liknande ABS men med förbättrad väderbeständighet. Det är särskilt lämpligt för utomhusapplikationer och behåller sina mekaniska egenskaper över tid vid exponering för solens UV strålning. Vi har valt att ta med ASA i vår 3D filament guide efter dess popularitet och mångsidiga användningsområden. Ett material man måste testa om du frågar oss.

Extruder

220-245 °C

Bed

90-110 °C

Cooling

0-100 %

Fördelar

Hög UV Resistens

Nedbrytbar

Nackdelar

Skört

Låg Smältpunkt

Absorberar Vatten

Tune

Ventilation

Vid 3D-utskrift med ASA-filament är god ventilation viktigt för att minska gasutsläpp och partiklar. Placera skrivaren i ett välventilerat område, öppna fönster för luftcirkulation, och använd avsug eller luftrenare med aktivt kolfilter. Om möjligt, använd en skrivare med sluten byggenhet och säkerställ tillräcklig ventilation. Använd personlig skyddsutrustning vid behov. Dessa åtgärder minskar risken för exponering och skapar en tryggare arbetsmiljö.

Första Lagret

För att säkerställa ett starkt fäste för det första lagret vid 3D utskrift med ASA-filament, sänk temperaturen för det första lagret med 5-10 grader Celsius och minska utskrivningshastigheten. Detta minskar risken för överextrudering och förbättrar vidhäftningen till byggplattan. Komplettera med noggrann kalibrering av byggplattan och användning av en ren och nivellerad yta som PEI eller Glas för att optimera 3D-utskriften med ASA-filament.

Lager Separation

För att undvika lagerdelning vid utskrift av större projekt är det avgörande att använda en uppvärmd omgivning. Aktivera och optimera den med en temperatur på 45°C till 60°C för jämn adhesion mellan lagren. Gradvis öka temperaturen under utskriften och anpassa inställningarna efter projektets storlek. Genom att följa dessa steg skapar du bättre förutsättningar för en stabil och pålitlig 3D utskrift.

3d filament guide table​

FunktionASAPETG
MaterialkompositionAkrylnitril Styren AkrylatPolyetylentereftalat Glykol
Styrka● ● ●● ● ●
FlexibilitetNågot flexibelViss flexibilitet
Utskrivbarhet● ● ○● ● ●
YtfinishSlätSlät
Lagerhäftning● ● ○● ● ○
Temperaturtålighet● ● ●● ● ○
ApplikationerUtomhusapplikationer, BildelarUtomhusapplikationer, Mekaniska delar

*I förhållande till varandra

Näst i vår 3D filament guide är TPU filament, eller termoplastisk polyuretan filament. Det är en typ av 3D filament som används för att skapa flexibla och elastiska objekt. TPU är tillverkat av en typ av termoplastiskt gummi och erbjuder egenskaper som hög elasticitet, motståndskraft mot oljor och fukt, samt god slitstyrka. TPU filament är populärt för att skapa flexibla detaljer såsom telefonfodral, skosulor, och andra produkter där flexibilitet och hållbarhet är viktiga. 

Extruder

190-210 °C

Bed

45-70 °C

Cooling

100 %

Fördelar

Billigt

Elastiskt och Mjukt

Stark Bindningsförmåga

Nackdelar

Svår Utskrift

Dåliga Överhäng

Kan behöva torkas innan användning

Tune

Utskrivningshastighet

För att få optimala resultat vid 3D utskrift med TPU filament är det väsentligt att justera utskriftshastigheten noggrant. TPU är känt för sin flexibilitet, och för att undvika problem som översträckning och felaktiga utskrifter bör du sänka utskriftshastigheten. Anpassa även rörelsehastigheten för extrudern och undvik snabba hörn och kurvor genom att minska hastigheten vid dessa områden. Genom att göra små, gradvisa justeringar och testa resultatet med provutskrifter kan du finjustera inställningarna för att uppnå bästa möjliga kvalitet och precision med TPU filamentet.

Överhäng

Vid 3D-utskrifter med TPU filament är det avgörande att hantera överhäng effektivt. Anpassa utskriftstemperaturen för att undvika överextrudering och använd stödstrukturer vid överhäng. Överväg att öka kylningen för att förhindra deformation av det flexibla TPU-filamentet och justera överhängsvinkeln för att minimera risken för filamenthängning. Dessa åtgärder tillsammans möjliggör en bättre kontroll över överhängsproblem och resulterar i mer exakta och kvalitativa TPU utskrifter. Testa och finjustera inställningarna för att optimera resultatet för ditt specifika TPU projekt.

Stringing

Optimera TPU-utskrifter genom att anpassa retraktionen. Använd ett måttligt retraktionsavstånd (1-3 mm) och sänk hastigheten (20-40 mm/s) för att undvika spänning och stringing. Prova olika inställningar genom små justeringar och testutskrifter för att finna den mest effektiva konfigurationen. Förhandsstopp och återställ kan också användas för att förbättra retraktionshanteringen. Dessa justeringar ger bättre kontroll och resulterar i renare och mer exakta TPU-utskrifter.

3d filament guide table​

EgenskapTPUPLA
MaterialkompositionTermoplastiskt polyuretanPolylaktidsyra
Styrka● ● ○● ○ ○
FlexibilitetFlexibelEn aning flexibel
Printbarhet● ● ●● ● ●
YtfinishFörbättradStandard
Skiktfäste● ● ○● ● ○
Temperaturresistens● ● ○● ○ ○
ApplikationerPrototyper, Lågbelastande KomponenterEnkla Prototyper, Lågbelastande Modeller

*I förhållande till varandra

Kolfiberfylda 3D filament är en typ av filament som används i 3D utskrifter och är förstärkt med kolfibermaterial. Detta ger de färdiga 3D utskrifterna förbättrade mekaniska egenskaper, inklusive ökad styrka, styvhet och slitstyrka jämfört med vanliga filament. Kolfiberförstärkningen ger också materialet en lätt vikt, vilket är fördelaktigt för tillverkning av komponenter där viktminskning är viktig. Det kolfiberfylda filamentet är populärt inom industrin och används ofta för att skapa högpresterande prototyper, verktyg och slutprodukter med avancerade tekniska krav.

Extruder

200-230 °C

Bed

45-60 °C

Cooling

100 %

Fördelar

Styrka och Styvhet

Låg Vikt

Värmetåligt

Nackdelar

Slitage på Skrivhuvudet

Beroende på säljare, dyrt

Svårigheter vid Utskrift

Styrka

40%
PLA
35%
ABS
45%
PETG
30%
ASA
38%
TPU
70%
Carbon
80%
PC

Tune

Ozzing

Sänk Utskriftstemperaturen för att minska överflödig trådavlagring vid pauser. Aktivera Filament Retraction on Layer Change för att undvika trådavfall vid lagerbyten. Finjustera Återdragningsinställningarna för snabbare retraktion och minska trådavlagring under rörelser. Aktivera Z Hop When Retracted för att lyfta utskriftshuvudet från modellen och minska risken för trådavlagring under retraktion. Dessa anpassningar tillsammans optimerar din 3D utskrift för bästa resultat och minimerar trådavlagringsproblem.

Överhäng

För att förbättra överhänget på dina 3D-utskrifter med kolfiberstärkt-filament, justera viktiga inställningar i din slicer-programvara. Öka kylfläktens hastighet under Lagerkylning för snabbare stelning och bättre överhäng. Kontrollera och sänk Utskriftstemperaturen för att minska droppning. Minska Utskriftshastigheten för överhängsdelar för ökad precision. Använd en mindre Lagerhöjd för att förbättra detaljerna genom att minska steg- och trappstegseffekter på överhänget.

Flow

Finjustera Flow Rate (Flödeshastighet) för att reglera plastmängden, särskilt för att undvika överflödig plast eller underextrusion. Anpassa Initial Layer Flow (Flöde för första lagret) för att säkerställa en jämn vidhäftning på byggytan vid det inledande lagret. Aktivera Flow Compensation (Flödeskompensation) för att hantera filamentets diametervariationer och säkerställa en konstant extrudermängd. Genom att göra dessa justeringar förbättrar du materialflödet och undviker potentiella problem för pålitliga och högkvalitativa 3D utskrifter.

3d filament guide table​

FeatureVanligt FilamentKolfiberförstärkt Filament
MaterialkompositionPolylactic Acid (PLA)Polylactic Acid (PLA) med Kolfiberförstärkning
Styrka● ● ○● ● ●
FlexibilitetBrittleGenerellt Mindre Flexibelt
Printbarhet● ● ●● ● ○
YtfinishStandardGenerellt Förbättrad
Lagerhäftning● ● ○● ● ●
Temperaturmotstånd● ● ○● ● ●
ApplikationerGrundläggande prototyper, låg-belastningsmodellerPrototyper, funktionella delar, mekaniska komponenter

*Jämfört med varandra

Avslutningsvis

Tack för att du har följt vår omfattande 3D filament guide, designad för att vägleda både nybörjare och erfarna användare mot framgångsrika och högkvalitativa 3D utskrifter. Från prisvärda och miljövänliga PLA-filament till robusta ABS-alternativ och specialiserade material som TPU och kolfiberfyllda filament, har vi täckt hela spektrat av möjligheter för dina unika projekt.

Vår guide har inte bara utforskat egenskaperna hos varje filamenttyp utan har också delat med sig av tuningtips för att optimera dina utskrifter. Genom att anpassa temperaturer, flödeshastigheter och överhängsinställningar kan du övervinna utmaningar och skapa imponerande resultat.

För att välja det bästa filamentet för dina behov och maximera dina 3D utskriftsframgångar, hoppas vi att vår guide har gett dig den insikten och förtroendet du behöver. Kom ihåg att vårt mål är att göra din resa genom den spännande världen av 3D utskrifter så smidig och givande som möjligt.

Fortsätt utforska och experimentera för att upptäcka nya möjligheter, och vi önskar dig lycka till med dina framtida 3D projekt. Om du har ytterligare frågor eller behöver support, är vårt team här för att hjälpa dig. Tack för att du valde oss som din guide, och vi ser fram emot att följa din framgångsrika resa inom 3D utskrifter!