DW Development

tpu filament

Vad är tpu?

TPU filament är framställt av termoplastisk polyuretan, en mångsidig plast som kombinerar elasticiteten hos gummi med plastens bearbetbarhet och hållbarhet. Denna unika syntes ger dess karaktäristiska egenskaper: extrem flexibilitet, hög slitstyrka, och utmärkt resistens mot kemikalier och temperaturförändringar. Som ett material skapat genom att binda mjuka och hårda segment på molekylär nivå, erbjuder TPU en exceptionell balans mellan mekanisk styrka och flexibilitet.

Varför använda tpu?

TPU filament är uppskattat inom 3D skrivning för dess flexibilitet och slitstyrka, vilket gör det idealiskt för att skapa tåliga objekt som kan sträckas och böjas utan skada. Dessa egenskaper är perfekta för produkter som utsätts för mekanisk stress, som skyddsfodral och tätningar. Dess motståndskraft mot väder, olja och fett utökar användningsområdena till både industri och utomhusbruk.

single spool tpu

Nozzle

200-230 °C

Byggplatta

40-60 °C

Kylfläkt

100%

Fördelar TPU

 • Flexibelt
 • Lång hållbarhet på hyllan
 • Slitstarkt och vibrations dämpande

Nackdelar TPU

 • Kostnad
 • Svår att skriva ut med
 • Kan fastna för hårt på bygplattan

TPU 95A

När man talar om “draghållfasthetsgräns ex95A”, refererar detta till materialets specifika egenskaper i förhållande till dess hårdhet och förmåga att motstå deformation under dragkraft. Låt oss bryta ner detta lite:

 • Draghållfasthet: Detta är ett mått på ett materials förmåga att motstå dragkrafter utan att brytas. Det mäts vanligtvis i megapascal (MPa) eller pounds per square inch (psi). Ett material med hög draghållfasthet kan tåla större krafter utan att deformeras eller brytas.

 • Gräns: I detta sammanhang syftar det till den maximala draghållfastheten som TPU kan uppnå eller motstå innan det börjar deformeras permanent eller går sönder.

 • 95A: Detta refererar till hårdheten på TPU enligt Shore A-skalan, en mätning av materialhårdhet. Shore A-skalan sträcker sig vanligtvis från 20 till 100, där högre värden indikerar hårdare material. En hårdhet på 95A anses vara relativt hård för TPU och nära gränsen för Shore A-skalan, vilket innebär att materialet är mycket motståndskraftigt mot penetration och deformation men fortfarande behåller viss flexibilitet.

Vanliga Problem med TPU Filament

Warping (Krympning):

 • Orsak: Dålig vidhäftning till byggplattan. (första lagret fäster inte)
 • Lösning: Öka byggplattans temperatur, använd en byggplatta som är speciellt avsedd för TPU eller applicera en vidhäftningsförstärkare som limstift eller blå maskeringstejp. Dessutom kan en finjustering av z-offset och tryckhastigheten i första lagret vara nödvändigt.

Stringing (Trådning):

 • Orsak: Överflödig filament som dras mellan delar vid reseövergångar.
 • Lösning: Optimera retraction-inställningarna genom att öka retraktionens längd och hastighet och minska skrivhastigheten för att kontrollera detta problem.

Under-Extrusion (Underextrudering):

 • Orsak: För lite filament extruderas, vilket resulterar i tunna lager eller luckor.
 • Lösning: KAnvänd en extruder som klarar flexibla material, justera tryckhastigheten och se till att inte extrudern klämmer för hårt på filamentet. Kontrollera också att munstycket inte är igentäppt och att extruderns temperatur är tillräckligt hög.

Bridging (Broar)

 • Orsak: Skikten i utskriften hönger ner.
 • Lösning: Minskning av hastigheten under bridging och användning av stödstrukturer vara nödvändiga för att uppnå önskat resultat. Glöm inte att använda kylfläktarna.

FAQ tpu filament

Hur kan jag göra för att få TPU att fästa?

För att förbättra fästningen av TPU filament, använd en uppvärmd skrivbädd, applicera en tunn lager av hårspray eller limstift på skrivbädden. Se till att skrivbädden är ren och plan. Att minska utskriftshastigheten kan också hjälpa till.

Fungerar TPU Filament med Bowden?

Inte alla 3D skrivare är lämpliga för utskrift. Skrivare med en Bowden-extruder kan ha svårigheter att mata flexibla filament jämnt på grund av den längre matningsvägen. Direkt drive extrudrar rekommenderas för bästa resultat

Vilka är de rekommenderade förvaringsförhållandena för TPU?

För att behålla TPUs fysiska egenskaper och förlänga dess livslängd bör det förvaras torrt och borta från direkt solljus. Du bör också skyddas från extrema temperaturer. Lagringsområdet bör ha en stabil temperatur och normal luftfuktighet för att förhindra att materialet blir sprött eller deformeras över tiden.

X